Openingstijden | Route | Contact | Zoeken:
Lid van

Disclaimer

De website van Galerie Lauswolt is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Galerie Lauswolt kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Galerie Lauswolt kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Galerie Lauswolt, tenzij anders vermeld. Bij alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt het auteursrecht bij de desbetreffende kunstenaar. Het gebruik van deze afbeeldingen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar is verboden.
Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van Galerie Lauswolt of de desbetreffende fotograaf.
Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de kunstenaar dan wel Galerie Lauswolt.
Op de informatie welke u op onze site aantreft berust copyright. Overname van delen van de tekst voor gebruik in uw eigen site of documentatie is alleen toegestaan na toestemming van de eigenaar van Galerie Lauswolt.

Galerie Lauswolt houdt de website naar haar beste inspanning actueel.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Galerie Lauswolt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Op deze website is de volgende voorwaarde van toepassing:
kennelijke type, tel- of toetsfouten voorbehouden.