Openingstijden | Route | Contact | Zoeken:

Lid van

Kunstkoopregeling

 

              

De kunstkoopregeling van het Mondriaan Fonds

Galerie Lauswolt toegelaten tot de kunstkoopregeling van het Mondriaan Fonds

 

Het kopen van een hedendaags kunstwerk is makkelijk en aantrekkelijk met de KunstKoopregeling. Deze regeling houdt in dat u kunstwerken bij de geselecteerde galeries kunt kopen, waarvoor u een lening afsluit bij de ABN AMRO. De rente van deze lening wordt geheel vergoed door het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds is een cultuurfonds, dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt. De KunstKoopregeling is door de overheid aan haar uitbesteed.

De Galeries

De galeries waar u van de regeling gebruik kan maken zijn geselecteerd door de Mondriaan Stichting. Ze bevinden zich door heel Nederland. U kunt ze herkennen aan de sticker met het logo van de KunstKoopregeling op de deur. Deze galeries zijn gekozen om onder meer hun tentoonstellingen, professionaliteit en openingstijden.

 

De voorwaarden

 • KUNSTWERKEN
  De regeling is er voor alle beeldende kunst van na 1945. De nationaliteit van de kunstenaar is niet van belang, wel dat hij nog in leven is. Het kunstwerk moet deel uitmaken van het programma van de galerie en als het werk in oplage is, moet het aan bepaalde eisen voldoen. De galeriehouder kan u precies vertellen welke werken er voor de regeling in aanmerking komen. 

  WERKWIJZE
  Na het sluiten van de koopvereenkomst met de galeriehouder, doet u een aanbetaling en verzendt u het aanvraagformulier voor de lening naar ABN AMRO. ABN AMRO bericht u of de lening wordt verstrekt. Als dit het geval is, ondertekent u het leencontract. ABN AMRO betaalt het totaalbedrag van de lening dan rechtstreeks aan de galerie. De rente van de lening wordt voor u door de Mondriaan Stichting aan ABN AMRO betaald. Met de galeriehouder spreekt u af wanneer u uw kunstwerk meeneemt. 

  VOORWAARDEN
  - De Kunstkoopregeling geldt uitsluitend voor particulieren.
  - De lening wordt verstrekt aan personen tussen 18 en 75 jaar
    die minimaal anderhalf jaar in Nederland wonen. De lening 
    moet wel worden afgelost voor het bereiken van de leeftijd 
    van 75 jaar.
  - ABN AMRO bepaalt of de lening wordt toegekend. 
    Toetsing en registratie bij BKR te Tiel maken deel uit van de 
    procedure.
  - Indien de lening niet wordt verstrekt, kunt u van de aankoop
    afzien en krijgt u uw aanbetaling van de galeriehouder terug.
  - De lening wordt verstrekt voor kunstwerken met een kostprijs
    van tenminste Euro 750. Voor houders van het Cultureel
    Jongeren Paspoort geldt een minimumprijs van Euro 150.
  - De lening bedraagt maximaal Euro 7.500 per kunstwerk.
  - De aanbetaling bedraagt minimaal 10 % van de prijs, met 
    een maximum van Euro 450. Voor werken met een kostprijs
    boven Euro 7.950 gelden hogere aanbetalingen.
  - De looptijd van de lening is maximaal drie jaar, vervroegd 
    aflossen is mogelijk.
  - De minimale aflossing is Euro 22,50 per maand.


  MEER INFORMATIE
  Voor meer informatie kunt u terecht op www.dekunstkoop.nl